– Konsekvensen av oppryddingen som gjøres, er at alle kvoterettigheter som i dag står på