Det sier daglig leder ved Båtsfjordbruket, Frank Kristiansen, i en pressemelding.

Utspillet kommer noen dager etter at Sjømatbedriftene ba fiskeriministeren om at mer torsk nå må tilføres ferskfiskordningen, for å unngå tidlig stopp og dermed permitteringer på landsiden utover høsten.

Per uke 37 sto det 4234 tonn torsk igjen på ordningen for lukket gruppe, der 9352 tonn allerede er brukt så langt i år.

– Rammer bredt

Kristiansen sier i pressemeldingen at han frykter at han fra november må permittere sine 80 ansatte ut året på grunn av råstoffmangel.

– Vi har det siste året investert 75 millioner kroner på å oppgradere vårt produksjonsoppsett for å styrke oss som helårlig leverandør av kvalitetsråstoff til fiskeindustrien. Dette skulle også sikre våre arbeidsplasser. Dersom ferskfiskordningen nå går tom, frykter jeg at vi tvert om må permittere alle våre ansatte ut året på grunn av råstoffmangel. Dette påvirker videre våre kunder, som har belaget sin produksjon på ferskt råstoff fra oss, forteller Kristiansen.

- Lider samme skjebne

Båtsfjordbruket fileterer hvitfisk som hovedsakelig går til fiskematproduksjon ved eier Insulas foredlingsanlegg lenger sør i landet.

– Vi er en stor leverandør til Insula Produksjons fiskematproduksjon på Leknes i Lofoten. Stopper leveransene fra oss opp, rammes også produksjonen der hardt. I tillegg er det flere større aktører her i Båtsfjord som vil lide samme skjebne. Dermed kan det bli en mager jul for hele Båtsfjordsamfunnet om ikke politikerne tar grep om saken, sier Kristiansen i pressemeldingen.

RÅSTOFFUTFORDRINGER: Det er ikke bare landindustri i Finnmark som blir rammet av en eventuell stopp i ferskfiskordningen. Også Insulas fiskematproduksjon på Leknes vil bli berørt, sier eierne. Foto: Eskild Johansen

Krever politisk handling

Båtsfjordbruket eies av sjømatkonsernet Insula, som i fjor ble medlem hos Sjømatbedriftene. Også de har sendt pressemelding om samme sak. Administrerende direktør Sigvald Rist krever politisk handling.

– Om det ikke gjøres noe umiddelbart, står Norge uten fersk hvitfisk fra november og ut året, sier Rist og mener det i så fall vil være en fallitterklæring.

– Ferskfiskordningen ble i sin tid innført med mål om å sikre helårlig tilgjengelighet også for hvitfisken. Dersom ordningen nå står tom fra november, betyr dette at Norge, etter alle praktiske formål, vil stå uten fersk fisk fra kystflåten på kai, i foredlingsbedrifter og i butikk og restaurant i årets to siste måneder. Det vil være for en fallitterklæring å regne for både næringen og våre politikere, sier Rist i pressemeldingen.

I fjor besluttet Nærings- og fiskeridepartementet å la fisket innenfor ferskfiskordningen fortsette i to ekstra uker, til 29. november, til tross for at kvoteavsetningen var oppfisket. Overfisket ble belastet 2020-avsetningen til ferskfiskordningen.

Konsernsjef Sigvald Rist i Insula. Foto: Insula

Avviser Finnmark-favorisering

Rist er enig med Sjømatbedriftene og deres krav til fiskeriministeren om at årets restkvote på den avsatte kvotebonusen for levendelagret torsk overføres til ferskfiskordningen. Han støtter også kravet om at 2000 tonn av den vedtatte kvoteøkningen for neste år overføres ferskfiskordningen i år, det samme til neste år. Som et siste tiltak ber de om utsatt oppstart for ferskfiskordningen til juli måned i 2021.

Rist mener at hovedproblemet ved ordningen i år er den tidlige oppstarten i april, mens vinterfisket fortsatt pågikk. Han er ikke enig i at en senere oppstart favoriserer Finnmark, slik mange kritikere har hevder.

– Ferskfiskordningen er ikke en ordning som kun kommer anlegg i Finnmark til gode. Insula har bedrifter i Nordland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Oslo som alle er avhengig av helårlig tilførsel av fersk hvitfisk for å kunne levere produkter kundene ønsker seg. Tilsvarende har også andre aktører i næringen sin aktivitet spredt nasjonalt, sier Rist og kommer med en klar oppfordring til politikerne:

– Dersom vi mener alvor med at vi ønsker å stimulere til mer verdiskaping i sjømatnæringen, og økt sjømatkonsum, må politikerne komme på banen nå og sørge for at både fabrikker og kunder får den fisken de trenger ut året, avslutter Rist i pressemeldingen.