– Jeg er i utgangspunktet ikke tilhenger av å utvide grensene for hvem som skal få tildelt krabbekvote. Jeg ser ikke at det blir verdiskaping av at flere får