– Den statlige rammen på 20 milliarder kroner til Giek hjelper ikke sjømatnæringen, sier Haagensen som stiller seg svært kritisk til salget av Giek