På slutten av konferansen om klimaendringer og fiskeriforvaltning i Bergen trakk flere deltakere frem muligheten for at det kan komme brå klimaendringer som det er nær sagt umulig å vite konsekvensene av.

–Brå endringer
 Det fare for at det kan komme brå endringer som vi ikke vet konsekvensene av. Derfor er den vitenskaplige dialogen veldig viktig, sier forskningsdirektør Ole Arve Misund ved Havforskningsinstituttet

Det kan bli motsatt
– Det kan komme endringer i havstrømmene i Atlanterhavet som kan endre den grunnleggende oppfatningen at Nordatlanteren vil bli varmere. Det kan bli motsatt, påpekte Tryggvi Felixson i Nordisk Råd i sin oppsummering på slutten av konferansen.

Stor utfordring
- En gang i fremtiden, kanskje før vil liker, vil det komme en markant endring i klima. Det er ikke lett å forberede seg på noe når vi ikke vet hva konsekvensene vil bli av slike dramatiske endringer. Det gjør forvaltningens utfordring mye større, sa departementsråd Jørn Krog i Fiskeri- og kystdepartementet.

I to dager diskuterte vel 100 deltakere fra ni land hvilke utfordringer klimaendringene kan skape for fiskeriforvaltning. De aller fleste deltakerne var skandinaver, men det var også deltakere fra flere EU-land, Russland og USA.