Ifølge Kystverkets sikkerhetsanalyse fra 2014 ventes det en økning i tankskiptrafikken i nordområdene opp mot 300 prosent frem til 2040. Redningsselskapet mener derfor det trengs en stor redningsskøyte med fast bemanning som skal operere øst for Båtsfjord. Det skriver de i