Giek
  • GIEK het tidligere «Garantiinstituttet for eksportkreditt», og er et norsk forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.
  • GIEKs formål er å fremme norsk eksport gjennom å stille garantier på vegne av staten.
  • GIEK har en portefølje på rundt 90 milliarder kroner

Frp reagerer på at regjeringen vil lokalisere et sammenslått GIEK og Eksportkreditt til Groruddalen eller andre steder i Oslo.

– Det er utrolig at regjeringen er mer opptatt av å bruke GIEK/Eksportkreditt som en brikke i byutvikling i Oslo heller enn å flytte virksomheten dit bedriftene som bruker tjenestene er lokalisert, nemlig til vestlandet. Nå er det på tide at Stortinget skjærer gjennom og vi håper på støtte til dette representantforslaget, uttaler Sylvi Listhaug i en pressemelding.

Regjeringen gjennomfører nå en sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt. Store deler av eksportrettet industri som bruker GIEK og Eksportkreditt er lokalisert langs kysten. Fylkene hvor næringslivet bruker GIEK og Eksportkreditt mest er Møre og Romsdal og Vestland.

Fremskrittspartiet understreker i sin melding at de mener det er fullt mulig å få tak i god kompetanse både i Ålesund og Bergen for å etablere institusjonene på de to stedene.

Vekst i eksportgarantier til sjømatnæringen - havbruk tar størst andel

– Rundt eksportnæringene er det etablert store og solide fagmiljøer som også innebefatter finansiell kompetanse. Eksempler på dette finner du i den maritime klyngen på Sunnmøre og i shippingmiljøene i og rundt Bergen, sier Helge Andre Njåstad i samme melding.

GIEK og Eksportkreditt Norge slås sammen