– Vi er enig i mye av det Sjømatbedriftene har foreslått overfor fiskeriministeren, og vi vil støtte konkrete tiltak som kan sikre helårlige arbeidsplasser, sier Fremskrittspartiets fiskeripolitiske talsmann, Bengt Rune Strifeldt,