Frp reagerer sterkt på at regjeringen i «Klimaplan 2021 – 2030» vil halvere klimautslippene fra blant annet fiskeriflåten ved å øke CO2-avgiften fra dagens nivå på 590 kroner per tonn til 2000 kroner per tonn i 2030.

Næringsfiendtlig

– Det er en næringsfiendtlig politikk. Dette er det uaktuelt for Frp å være med på, sier de tre.

Austevollingen Njåstad er nestleder i Kommunalkomiteen. Finnmarkingen Strifeldt sitter i næringskomiteen og er partiets fiskeripolitiske talsperson. Sørlendingen Meininger Saudland sitter i energi- og miljøkomiteen.