– Sjømatindustrien er en av Norges viktigste næringer som skaper store verdier og arbeidsplasser i distriktene. Eksporten har nærmest firedoblet seg i perioden 2007 til 2018. Allikevel er produktiviteten halvert de siste ti årene. Dette skyldes i stor grad at næringen reguleres av en lite helhetlig forvaltning, sier næringspolitisk talsmann Sivert Bjørnstad i en pressemelding.

Sivert Bjørnstad - stortingsrepresentant for Fremskritspartiet. Foto: Fremskrittspartiet

Han vil nå samordne forvaltningen og fremmer representantforslaget for Stortinget sammen med Bengt Rune Strifeldt, Terje Halleland, Roy Steffensen og Helge André Njåstad i Frp.

Bjørnstad påpeker at i andre viktige næringer som olje forvaltes det meste fra ett nivå, mens i sjømatindustrien er hele seks departementer og en rekke tilsynsorganer involvert. I tillegg til dette må sjømatbedriftene forholde seg til kommunen, fylkeskommunen og stat.

– Det er et byråkratisk system som hindrer utvikling og hemmer ytterligere vekst, sier Bjørnstad.

Han utdyper:

– Å forvalte en næring gjennom seks departement er en arbeidsmetode Fremskrittspartiet vil til livs og har fremmet forslag til Stortinget om å sikre en mer helhetlig og effektiv havbruksforvaltning, etter modell fra olje- og gassektoren.

– Vi må nå lytte til hva næringen faktisk sier og ønsker. Det er helt ulogisk hvordan det forvaltes i dag. Derfor har vi nå fremmet forslag i Stortinget som vil sikre en forvaltning etter modell fra olje- og gassektoren, med ett departement, ett direktorat og ett tilsyn, avslutter han.