Det opplyses i pressemeldinger fra de involverte aktørene mandag.

Frøy Gruppen eies av Gåsø Næringsutvikling, et selskap som kontrolleres av Helge Gåsø og familie. Han er også styreleder i NRS.

Helge Gåsø, eier av Frøy-konsernet og styreleder i NRS. Foto: Anders Furuset

Frøy Gruppen på Frøya har 66 servicebåter til havbruksnæringen samt seks brønnbåter (med nybygg). Etter sammenslåingen med NTS, som blant annet eier brønnbåtrederiet Norsk Fisketransport, vil det kombinerte selskapet ha:

 • 66 servicefartøyer
 • 16 brønnbåter
 • 4 skip innen sjøtransport

Flere selskap

Følgende selskap inngår i transaksjonen:

 • Frøy Rederi (100 %)
 • Fisketransport (100 %)
 • Frøy Akvaservice (72,5 %)
 • Frøy Akvaressurs (72,5 %)
 • Frøy Vest (72,5 %)
 • Stava Sjø (72,5 %)
 • Frøy Nord (50 %)

Totalt har Frøy Gruppen rundt 500 ansatte. Nøkkeltall i de ulike selskapene er presentert i den omfattende børsmeldingen fra NTS.

Blir største eier i NRS

Etter transaksjonen er gjennomført vil NTS ASA blir største eier i Norway Royal Salmon (NRS) med 16,05 prosent av aksjene.

- For Gåsø Næringsutvikling og Frøy Gruppen ser vi på det å gå inn med vår virksomhet i NTS som spennende. Dette skaper stort grunnlag for videre utvikling av NTS som et ledende selskap innenfor havbruksservice. At det i tillegg driver oppdrett gjør det ekstra interessant. Vi har en lang tidshorisont, og ser transaksjonen som en måte å sikre arbeidsplasser og aktivitet i alle geografiske området det fusjonerte selskapet i dag opererer i, sier Helge Gåsø i meldingen fra NTS.

Gåsø blir storeier i NTS

Gåsø og hans familie vil eie 39 prosent av NTS etter transaksjonen er gjennomført.

Verdsettelsen er basert på forhandlinger og uavhengige verdivurderinger gjennomført av Danske Bank.

NTS er børsnotert, og prises til rundt 4,5 milliarder kroner. Deres viktigste eierandeler idag er oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk og brønnbåtrederiet Norsk Fisketransport.

Flere betingelser

Transaksjonen ventes gjennomført i løpet av første kvartal 2020. Det tas flere forbehold, blant annet;

 • At den ikke blir stanset av Konkurransetilsynet
 • Godkjennelse i generalforsamlingen i NTS (aksjonærer som representerer nær 68% har allerede sagt ja)
 • At Oslo Børs bekrefter at NTS kan forbli børsnotert
 • Gjennomført tilfredsstillende due diligence

NRS ikke del av dealen

I en egen børsmelding opplyser NRS om transaksjonen, som vil gjør at de får en ny hovedeier.

I meldingen fra NRS presiseres det at de som selskap ikke er en del av avtalen, som er en avtale mellom Gåsø Næringsutvikling og NTS ASA.

Flere rådgivere

Danske Bank har vært økonomisk rådgiver for NTS, mens Nordea Markets har vært rådgiver for Gåsø Næringsutvikling.

Advokatfirmaet Arntzen de Besche har bistått begge parter med det juridiske.