Fiskeridirektøren opplyser i en melding mandag at hun har besluttet å innføre fritt fiske for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde under 11 meter i fisket etter sei nord for 62°N. Direktoratet opplyser også at inntil videre kan fartøy i lukket kystgruppe