Lederen Jan Fredriksen rettet kritikken mot Øksnes Fiskarlag for at de