Fylkeskommunene overtok i 2010 i forbindelse med daværende regionreform havbruksforvaltningen fra Fiskeridirektoratet. FRP forslag vil frata fylkeskommunene havbruksforvaltningen. Representantforslag – Jeg