I en pressemelding påpeker Råfisklaget at minsteprisene for flere arter som ble suspendert i mars i år på grunn av corona-situasjonen, er gradvis gjeninnført.

Under dagens forhandlinger ble også minsteprisene for flekksteinbit og gråsteinbit tatt inn, på samme nivå som gjaldt før mars 2020.

Dynamisk minstepris gjeninnføres

Videre informerer salgslaget om hva som nå skjer med hyseprisene:

«Partene var også enige om å gjeninnføre den dynamiske minsteprismodellen for hyse, som har vært suspendert, og hvor minsteprisene har blitt holdt på et fast nivå siden 20. mars 2020. For hyse beregnes de dynamiske minsteprisene igjen fredag 18. september, og minsteprisene gis virkning fra mandag 21. september 2020.»

Komplett prisliste vil bli tilgjengelig på Råfisklagets nettsider etter hvert.