Sjøfartsdirektoratet er klar til å ta imot søknader om unntak fra innreiserestriksjonene fra i morgen, lørdag. Unntaksordningen er svært snever og skal sikre innreise for utenlandske arbeidstakere som er strengt nødvendige for å opprettholde aktivitet i norske virksomheter, skriver regjeringen i en pressemelding fredag.

Fra og med midnatt 29. januar stengte Norge grensene. Dette har skapt store utfordringer for fiskerinæringen, som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

10. februar ble det klart at innreisestoppen skulle forlenges ut måneden. Justisminister Monica Mæland sa da at det skulle innføres en slik ordning fra 20. februar for bedrifter med akutt behov.

Sjøfartsdirektoratet vil administrere ordningen, og bedrifter kan søke gjennom Altinn fra klokka 10.00.

Innstramming på karantenehotell

Arbeidstakeren får kun innreisetillatelse i 14 dager fra vedtaksdato, skriver regjeringen. Disse 14 dagene gjelder for selve innreisetillatelsen, og er uavhengig av hvor lenge arbeidstakeren skal være i Norge. Det er en forutsetning at utlendingslovens vilkår for innreise er oppfylt, og det er ikke mulig å søke om innreise for arbeidstakere fremover i tid.

De som får unntak må følge gjeldende karantenebestemmelser i Norge. Ved brudd på karanteneregler eller smittevernregler kan arbeidstaker bortvises og arbeidsgiver utestenges fra unntaksordningen.

Regjeringen jobber også med en innstramning rundt bruk av karantenehotell ved ankomststed.

Næringsminister Iselin Nybø (V) åpner for at ordningen kan bli utvidet på sikt.

Teknisk personell

– Vi vil nå se på om vi etter hvert kan åpne for andre arbeidstakere. Detaljer om dette kommer vi tilbake til etter en helhetlig vurdering av smittesituasjonen og næringslivets behov, sier Nybø i meldingen.

Departementet påpeker at ordningen ikke vil løse næringslivets behov for folk til vanlige arbeidsoppgaver.

«Risikoen ved å åpne for så mange er for stor. Ordningen omfatter utenlandske arbeidstakere som har teknisk kompetanse, og som er helt nødvendige for å montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr», heter det i en tidligere pressemelding fredag.

Arbeidstakeren må ha et arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker. Det er også en forutsetning at arbeidet er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i virksomheten.

Næringskritisk personell

I en pressemelding fra Arbeidstilsynet, opplyses det at arbeidsgivere som selv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene, må nå få lokalene forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.

For å kunne hente arbeidstakere over grensa, må arbeidsgiver:

  • Søke Arbeidstilsynet om forhåndsgodkjenning av innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet i karantenetiden.
  • Arbeidstakere som bor på forhåndsgodkjent karanteneinnkvartering, er unntatt fra plikten til å bo på karantenehotell.
  • Søke om unntak fra innreiserestriksjonene for enkelte kategorier arbeidsreisende. Søknaden sendes Sjøfartsdirektoratet. Godkjenningen fra Arbeidstilsynet skal legges ved søknaden.

I de tre nærmeste månedene vil 2000 båter foreta godt over 30.000 landinger av skrei i Lofoten og Vesterålen. Får ikke mottakene ta inn kvalifiserte arbeidere, kan produksjonen gå i stå.