Forsvarsdepartementet mener at en vindmøllepark i det aktuelle området ikke er forenlig med forsvaret øvings- og skytefelt