Det er kamp om plassen i havområdene utenfor Andøya. Som Fiskeribladet skriver torsdag, hersker det stor frustrasjon blant mange fiskere på øya. Summen av aktivitet, særlig knyttet til Forsvaret og Andøya Space Center-konsernet, er ifølge Eirik Norvoll og Odd-Arne Mikkelsen, utfordrende for fiskerne å forholde seg til.

Økende aktivitet fra begge aktører, og etablering av en ny satellittbase på vestsida av øya, gjør at fiskerne er bekymret for framtida. De hevder det ikke er noen reell sameksistens eller dialog, men at det alltid er fiskerne som må vike.