Under den pågående militærøvelsen Cold Response 2009 vil det i perioder bli utført forsøk med tilsiktet forstyrring, jamming, av signalene fra Navstar Global Positioning System (GPS). Dette har betydning for GPS-brukere i Nordland og Troms.

-GPS-brukere må i perioder påregne redusert eller ingen tilgang på GPS-signaler i tiden 17.-25. mars 2009 i området 68ºN til 72ºN / 15ºØ til 20ºØ, til svenskegrensen, melder Kystverket.

-Jammingen blir utført i det overnevnte tidsrom og søkes gjennomført med vektlegging på sikkerhet og med færrest mulig ulemper for sivile brukere av GPS, skriver Forsvaret i en pressemelding.

Jammingens hensikt er å forberede og øve militære avdelinger på situasjoner hvor GPS-systemet helt eller delvis ikke fungerer som forutsatt. Jammingen vil også påvirke Kystverkets DGPS-sender på Andøya. DGPS-tjenesten i dette området blir derfor koblet ut i den aktuelle perioden.