Mandag tok det nye isgående forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» fatt på sitt første tokt. Toktet skal gå i området øst for Svalbard og er en del av Arven etter Nansen-prosjektet, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Fartøyet eies av Norsk Polarinstitutt og driftes av Havforskningsinstituttet, mens Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet blir den største brukeren.

Skipet kom til Norge på nyåret, og ble overlevert i mars, etter flere forsinkelser. Prisen på skipet, som er et topp moderne forskningsskip er anslått til 1,4 milliarder.

Det er blant annet 14 forskningslaboratorier om bord, et basseng på midten som går ned på havet slik at utstyr kan settes ned også i dårlig vær, det er utstyr for tråling, automatiske undervannsfarkoster (ROV) og opplegg for å håndtere en liten borerigg.

Det sentrale og nordlige Barentshavet gjennomgår store endringer med redusert isdekke og oppvarming, og tilhørende endringer i artene som lever der. Det isgående fartøyet gir unike muligheter til å gå nord i Barentshavet og inn i isen og undersøke nye områder.