– Selv om fisket stort sett går som normalt, er det viktig at vi forbereder oss på situasjoner som kan oppstå. Derfor foreslår vi nå å øke styrke ordningen med garantilott,