- I Danmark er forskningen på tobis og fiskernes observasjoner i stor grad sammenfallende, mens inntrykket av forskningen i Norge