Siden 1972 har Tana- og Porsangerfjorden vært lukket for reketråling.

I fjor omtalte Tekfisk at Havforskningsinstituttet var i gang med å undersøke hvordan det står til med reke- og bunnfiskbestandene i disse fjordene - for å kunne ta stilling til om de igjen kan åpnes.

Fiskeribladet har kontaktet Fiskeridirektoratet for status på hvordan dette arbeidet ligger an. I en epost opplyser seniorrådgiver Dagfinn Lilleng følgende:

«Havforskningsinstituttet gjennomførte de siste undersøkelsene på disse fjordene i oktober 2019, tiden etter det har de brukt til bearbeiding av data. Fiskeridirektoratet vil motta resultatene fra forsøkene når Havforskningsinstituttet er ferdig med sitt. Dersom alt går etter planen vil det legges frem forslag til regulering til reguleringsmøtet nå i høst.»