Det skjedde i forbindelse med makrell- og økosystemtoktet hvor det i