Mens pigghåen har vokst seg til en plagsom overflod som stopper vanlig kystfiske fra Hatlen til Florø for grunn av store fangster av pigghå,