I økosystemet langs iskanten i Arktis er polartorsken en nøkkelart. Den spiser alger og er viktig mat for større fisk, hval og sjøfugl.

For å finne ut hvor mye olje polartorsken tåler, utsatte forskere ved Havforskningsinstituttet polartorskegg for små doser olje i tre dager. Eggene ble deretter flyttet over i kar med rent sjøvann, og forskerne fulgte så med hvordan eggene utviklet seg, til larver og yngel, det neste halvåret.

Samtidig hadde de en «kontrollgruppe» med polartorskegg som ikke ble eksponert for olje.

Skadet hjerte

Eggene ble utsatt for ulike mengder olje. Men selv små doser viste seg å være svært skadelig for eggene. Hjerteutviklingen ble nemlig alvorlig skadet, melder Havforskningsinstituttet. Det gjør sjansen for å overleve minimal, for en av de viktigste artene ved iskanten, ifølge instituttet.

– På høyeste dose døde alle eggene, sier HI-forsker Sonnich Meier i en artikkel på instituttets nettside.

– På nest høyeste dose utviklet fisken seg feil, den fikk deformiteter som gjorde at den ikke kunne spise, og dermed ville dø av sult.

Sonnich Meier, prosjektleder for Eggtox-prosjektet. Foto: Havforskningsinstituttet

Lagrer ikke fett

Men den største overraskelsen fikk forskerne da de prøvde den laveste dosen.

Det viste seg at larvene som hadde blitt utsatt for oljedråper hadde hjerteproblemer.

– Dermed pumpet ikke hjertet slik det skulle, og dermed hadde ikke fisken riktig sirkulasjon under embryoutviklingen, forklarer Meier.

Når vinteren kommer, vil de oljeutsatte fiskene dø fordi de ikke har nok mat å tære på.

– Når denne fisken da skulle begynne å spise og lagre fett til vinteren, så brukte den all sin energi på å vokse i lengde i stedet for å lagre fett i leveren. De lagret ikke nok fett, og dermed energi.

Alvorlige skader

Forsøkene med polartorsk er en del av EGGTOX-prosjektet, et samarbeid mellom HI, amerikanske NOOA, og SINTEF. Eksponeringsforsøkene på polartorsk er utført på Hatfield Marine Science Center, Newport, Oregon, USA.

Formålet er å finne ut hvordan ulike fiskearter reagerer på oljesøl. Tidligere har forskerne undersøkt hyse, torsk, sei, kveite og sild.

– Alle artene fikk alvorlige skader. Men torsk tåler mer enn polartorsk. Sammen med hysen, er det polartorsken som får de største skadene, sier Meier.