Fiskebåt melder at forskerne anbefaler foreløpig ingen loddekvote ved Island/Grønland/Jan Mayen i 2019/2020.

Fiskebåt viser til at det er blitt gjennomført et loddetokt i perioden 12. september til 21. oktober, som har resultert i et foreløpig nullkvoteråd på lodde i 2019/2020. Det vil bli gjennomført et nytt loddetokt i januar/februar 2020.