WWF melder at marinbiolog Alan Jamieson og hans forskerteam ved Universitetet i Newcastle har oppdaget en ny art i verdens dypeste dyphavsgrop, Marianergropen.

Inne i dyrets kropp ble det funnet en liten bit av den vanlige husholdningsplasten PET. Arten tilhører krepsdyrfamilien og kan betegnes som en type tangloppe.

Forskerne har valgt å gi arten navnet Eurythenes plasticus for å advare mot de alvorlige konsekvensene plastforsøpling har for livet i havet.

I dag finnes det 150 millioner tonn plast i havene.