Forskerne bak rapporten «Nature’s Solution to Climate Change», mener naturen tilbyr en annen løsning på CO2-utfordringen, enn å plante trær. Det skriver NRK.

Forskerne viser til at hvaler kan samle så mye som 33 tonn karbondioksid i kroppen i løpet av sitt lange liv. Når de til slutt dør, synker de til bunns og tar med seg karbonet som er samlet opp. Til sammenligning absorberer et tre opptil 22 kilo CO₂ i løpet av et år – noe forskerne mener betyr at en hval er verdt flere tusen trær i kampen for å redde planeten.

Øke hvalbestandene

Rapportens oppfordring er at man må legge til rette for å øke bestanden av hvaler, som i dag er mindre enn en firedel av hva den tidligere har vært.

Ikke minst også fordi hvalens avføring kan fungere som gjødsel for planteplankton – som også kan fange CO₂ i tillegg til å produsere oksygen. Flere hvaler kan bidra til større mengder plankton. En løsning er dermed å stoppe med hvalfangst.