En forskningsrapport fra Norce Samfunnsforskning er kritisk til den nye forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. Forsker Gisle Andersen sier til Dagens Næringsliv at det ikke er en helhetlig forvaltning, og at ulike interesser sloss mot hverandre.

Politikere blander seg inn i vitenskapelige råd, lobbyister påvirker fakta og sektorene olje, fisk og miljø samarbeider ikke godt nok, ifølge rapporten.

Forvaltningsplanen fornyes og legges frem for Stortinget neste år. Det er særlig knyttet stor spenning til planens definisjon av iskanten, som kan påvirke videre oljeboring lenger nord.