En rekke forskere fra Havforskningsinstituttet (HI) og senter for ernæring ved Universitetet i Bergen (UiB), har undersøkt og oppsummert hva en vet så langt om plastpartikler. Felles for mange av plaststudiene forskerne har sett på, er at de fastslår at små