I 2017 stengte myndighetene dette området for kveitefiske etter at forskere hadde funnet høye nivåer av kvikksølv og enkelte organiske miljøgifter i kveite.

En ny undersøkelse viser at det fortsatt er høye nivå av kvikksølv i kveita i dette området, og forskerne mener det ikke er grunnlag for å gjenåpne for kveitefiske - men at det faktisk kan være behov for å utvide det stengte området. Det opplyser bunnforskningsprogrammet Mareano i en pressemelding.

- Svært høyt

I 2019 ble det fisket 93 kveiter fra både det stengte området, samt fem kontrollområder gjennom en ekstra bevilgning til Mareano-programmet. HI har analysert kveiteie og resultatene er oppsummert i en rapport, som du finner her.

Forsker Bente Nilsen ved HI Foto: Privat

– Resultatene viste at nivåene av både kvikksølv og organiske miljøgifter i kveiter fanget innenfor og like utenfor det stengte fiskefeltet fortsatt var høyere enn i kveiter fisket lenger sør, nord og øst. Særlig nivået av kvikksølv var svært høyt, hele 53 prosent av kveitene i dette området hadde nivåer høyere enn grenseverdien for kveitefilet, sier forsker Bente Nilsen ved Havforskningsinstituttet.

Nivåene av organiske miljøgifter som dioksiner, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB og polybromerte flammehemmere var klart høyere i kveite fra området med det stengte fiskefeltet enn i de andre områdene som ble undersøkt.

Nilsen peker på at noen av kveitene med forhøyet nivå av miljøgifter er tatt utenfor området som er stengt i dag, og at myndighetene derfor bør vurdere å utvide det stengte området:

Vi anbefaler at myndighetene vurderer om grensen for området bør justeres slik at det dekker hele området der vi fanget kveite med forhøyede verdier, sier Nilsen.

Ukjent forurensningskilde

En har forsøkt å finne forurensningskilden, men uten hell så langt.

Vi har tidligere undersøkt sedimentprøver fra området som er samlet inn av forskjellige aktører i perioden 1999 – 2018. Disse viser forhøyet nivå av kvikksølv gjennom årene i deler av Sklinnadjupet øst for det stengte fiskefeltet, sier Nilsen.

En lokal forurensningskilde kan være en mulig forklaring på dette, men det er likevel uklart om det kan forklare de høye nivåene av kvikksølv i kveite fra det stengte fiskefeltet.

Følger opp

– Vi kommer til å fortsette å følge opp disse funnene. Framover skal vi undersøke flere nye sedimentprøver som ble tatt på Mareano-tokt i 2020, sier Nilsen.

Forskerne har også sett på om forskjellen i miljøgifter kan forklares med naturlige årsaker som fiskestørrelse, fettinnhold eller fiskens diett, men ingen av disse faktorene kan forklare de store forskjellene.

Les også: