Funnet er overraskende, skriver NRK. – Funnet viser at vi har en tilførsel av legemidler i Arktis der vi har en veldig lav befolkningstetthet,