2,5 år etter at Veibust Fiskeriselskap i Ålesund kontraherte nybygget, er den store pelagiske snurperen og tråleren på plass i hjembyen. Det har vært en lang byggetid med forsinkelser på grunn av forsinket levering av hovedkomponenter og covid-19 pandemi, som Karstens Skibsværft forklarer i pressemeldingen etter overleveringen av nybygget.

I det løpet ligger også en romslig imøtekommenhet fra Nærings- og fiskeridepartementet av nybyggerordningen som har en tidsramme på to år. Ulik forståelse av når ordningen trer i kraft, gjorde at rederiet fikk gunstig regeltolkning hos departementet for det forsinkede båtbyggerprosjektet.

Trimrom på nye «Havskjer». Foto: Karstensen Skibsværft

«Havskjer» er det andre nybygget på Karstensen Shipyard sitt skrogbygningsverft i Gdynia i Polen. Utrustningen av båten ved verftet i Skagen tok bare et år fra «Havskjer» kom dit i januar i fjor.

Veibust Fiskeriselskap har tre pelagiske fartøy i ringnotklassen. Ved siden av den nye, er det «Havfisk» og «Havstål». Dette er rederiets tredje nybygg. Alle fartøy skal drives videre.

Komfort, sikkerhet og optimale arbeidsforhold er tre av målene som er satt for nybygget. Lastedekket på «Havskjer» er innebygd på samme måten som på «Havstål». Tråldekket akter er løftet en etasje for å heve fribordet og sikkerheten.

Nye «Havskjer». Foto: Karstensen Skibsværft

Det er mye motorkraft og driftsøkonomisk fleksibel drift på «Havskjer». Fartøyet har en 6960 kW hovedmotor og 3400 kW akselgenerator som både gir tilstrekkelig fremdrift til tråling og som elanlegg under notfiskeriet. Tre dieselgeneratoranlegg som sikrer ytterligere strømforsyning og et samspill i systemet for parallelldrift, er en det av optimal energiutnyttelse.

Kapasiteten er på plass. RSW-takene teller 2650 kubikkmeter. Den diesel-mekaniske hovedmotorer sparker ifra til en fart på 17,8 knop, mens den mindre dieselelektriske motoren leverer 11 knops fart.

Prisen på nybåten er i nærheten av 350 millioner kroner. Første økt i fiskeri blir tråling etter vassild på Trænadjupet.

Nye «Havskjer». Foto: Karstensen Skibsværft
Hydrauliske vinsjer på nye «Havskjer». Foto: Karstensen Skibsværft
Maskinrommet på nye «Havskjer». Foto: Karstensen Skibsværft
Broa på nye «Havskjer». Foto: Karstensen Skibsværft
Broa på nye «Havskjer». Foto: Karstensen Skibsværft
Kraftig, ruvende og miljøvennlig er tre merkelapper på nye «Havskjer» på 3497 bruttotonn. Foto: Karstensen Skibsværft
Nye «Havskjer» er 80 x 16 meter. Foto: Karstensen Skibsværft
Kino/TV-rom på nye «Havskjer». Foto: Karstensen Skibsværft
Komfort med litt ekstra på nye «Havskjer» Foto: Karstensen Skibsværft