Det melder salgslaget i sin nyeste ukesrapport. De beste dagene var mandag og søndag forrige uke med dagskvantum på vel 7000 tonn NVG-sild. 63 fartøy har vært i sving, og den høyeste fangsten