Ordningene har lenge vært på trappene som en fortsettelse av det som opprinnelig ble kalt sporing og elektronisk fangstdagbok i flåten over