Innspillet kommer fra Nordland Fylkes Fiskarlag, og er et av