– Vi har blitt forelagt forslaget om å fly inn folk med charter fra flere aktører. Det er noe vi vurderer med andre departement, og som vi håper på å få en rask avklaring på, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen til Fiskeribladet/Dagens Næringsliv mandag.

Lofotsesongen rammes

Før helga møtte han både sjømatorganisasjonene og ordførerne i Vesterålen og Lofoten til krisemøter om de nye innreisereglene, som særlig rammer sistnevnte region hardt.

Fiskeindustrien i de seks kommunene i Lofoten hadde planlagt ankomst for 308 utenlandske arbeidere de neste par ukene. Jangaard Exports avdeling på Røst hadde fått fem av sine 50 utenlandske arbeidere inn i landet da grensene ble stengt fredag.

Skreiinnsiget nærmer seg regionen, og ifølge bransjeorganisasjonen Sjømat Norge risikerer man nå å starte lofotsesongen med halv kapasitet.

Elisabeth Mikalsen er ordfører i Røst kommune. Foto: Hilde Berit Evensen

Vil sette opp egne fly

Nærings- og fiskeridepartementet har bedt om å få tilsendt konkrete innspill etter sist ukes krisemøter. Lofotrådet og Lofoten Næringsforum har i likhet med Sjømat Norge primært bedt om at fiskeindustriens sesongarbeidere får unntak fra innreiseforbudet, ved at de defineres som samfunnskritisk personell.

Dersom regjeringa ikke rikker seg på dette, mener Lofotrådet at de må vurdere å åpne grenseovergangen på Bjørnfjell én gang per uke de neste 14 dagene, for å slippe fiskerinæringas sesongarbeidere inn i landet. Alternativt ber de om at det chartres egne fly, for å hente arbeidere fra Litauen og Polen direkte til Lofoten.

– Vi tenker at det ikke nødvendigvis er arbeidsgiver som skal ta hele kostnaden ved noe slikt, men at staten bør bidra med å betale for en slik tur, sier nestleder i Lofotrådet og Røst-ordfører Elisabeth Mikalsen. Hun mener det vil ha langt større kostnader for staten dersom lofotsesongen skal avvikles uten at industrien har fått på plass den arbeidskrafta de trenger.

Akutt

Mikalsen er forberedt på at et slik forslag kan vekke reaksjoner. I innspillet til departementet skriver Lofotrådet og Lofoten Næringsforum at de fremover vil fokusere på tiltak som kan bidra til å stimulere til en høyere andel lokal arbeidskraft i industrien, men at situasjonen som næringa står i nå krever strakstiltak.

– Vi ser at vi kan ha behov for mer langsiktige og strukturelle endringer for å sikre rekruttering til fiskerinæringa, for jeg tror ikke dette er den siste pandemien vi har. Men vi prøver nå å skissere løsninger for dette engangstilfellet, den akutte krisa som vi nå har, særlig i Vest-Lofoten, sier Mikalsen.

Hun registrerer at næringa er i full gang med å rekruttere arbeidskraft innlands. Men hun tror dessverre ikke det holder.

– Det er forskjell på å skulle ta inn enkelte arbeidere uten kjennskap til fiskerinæringa, og alle. Vi er avhengig av at vi også får inn folk med erfaring, sier hun.

Mikalsen mener det heller ikke er uproblematisk for industrien å gå bort fra arbeidsavtaler de allerede har inngått med sine arbeidere.

– Vi regner med å høre fra fiskeriministeren, sier hun.