Klokken 10 mandag presenteres regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Ifølge Nettavisen vil regjeringen foreslå å øke bevilgningen til Sjøforsvaret (inklusiv Kystvakten) med 295 millioner. Totalt skal Sjøforsvaret bevilges 4,4 milliarder kroner over neste års statsbudsjett, som tilsvarer en økning på 7,2 prosent