Ubemannede forskningsfarkoster både over og under vann kan bli et viktig supplement til den tradisjonelle overvåkningen, og i fremtiden kanskje erstatte noe av aktiviteten til forskningsfartøyene. Det melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider. To nye undervannsfarkoster – HI går nå til anskaffelse