– De siste prøvene inneholder flere hunder kilo hvitfisk sammen med silda. Da kan vi ikke anbefale åpning, sier leder for Fiskeridirektoratets sjøtjeneste, Rolf Harald Jensen.

Direktoratets kontrollbåt «Rind» har trukket i trådene under de siste dagenes prøvefiske, og de samlede resultatene tilsier ikke noen umiddelbar adgang for sildebåter på over 15 meter inne på Kvænangen.

Følges med argusøyne

Ifølge Jensen avsluttes nå prøvetakingen som har foregått i samarbeid med fiskerne inntil det eventuelt kommer indikasjoner på at situasjonen har endret seg.