– Det fisket som har vært her så langt har foregått i vår regi, og innblandingen av sei og torsk har vært for høy til at det vil bli snakk om åpning av fjordlinja i denne omgang, fastslår leder for Fiskeridirektoratets sjøtjeneste, Rolf Harald Jensen, etter at hans folk om bord på kontrollbåten «Rind» har fulgt de prøvekastene som er gjort så langt.

Fisket har foregått på Reisafjorden, en sidearm til Kvænangen, og skjer etter at Norges Fiskarlag har bedt Fiskeridirektoratet vurdere fjordlinjeåpning.