Ved sju av åtte undersøkte lokaliteter i Sognefjorden hadde brosmene kvikksølvnivåer over gjeldende grenseverdi. Det kommer frem i en fersk rapport.

  NIFES har undersøkt innholdet av tungmetaller og organiske miljøgifter i til sammen 1396 brosmer, 822 langer og 554 annen dypvannsfisk fra hele norskekysten samt havområdene rundt Norge mellom 2013 og 2016.

Filetprøver fra hver fisk er analysert for tungmetaller som kvikksølv, og samleprøver fra 54 av de 64 lokalitetene er analysert for organiske miljøgifter, melder nifes.no.

I tillegg er samleprøver av lever av alle artene analysert for både tungmetaller og organiske miljøgifter.

På grunn av tidligere funn av høye kvikksølvnivåer i brosme finnes det i dag allerede en advarsel mot å spise dypvannsfisk fra Sørfjorden/Hardangerfjorden. Kvikksølvnivåene i Hardangerfjorden er fremdeles høyest av de undersøkte områdene, viser analysene til NIFES-forskerne.