Før nytråleren «Senja» overleveres fra Vard 28. februar, har Nergård planer