Livesendingen kan følges fra Havforskningsinstiuttets Facebook-side eller YouTube-kanal. Du kan også følge sendingen på Fiskeribladets Youtube-kanal.

Forskningsfartøyet «Johan Hjort» går etter fast oppsatte kurser eller rutenett.

Her kan du se sendingen fra 6. april:

Mengden torsk måles i hovedsak med et ekkolodd som sender lydbølger av ulik frekvens ned i vannet og beregner fiskevolum ved å tolke ekkoet som kommer tilbake.

Ekkomengden regnes så om til mengde fisk fordelt på lengde- og aldersgrupper, basert på kunnskap om ekkomengden per fisk og lengde- og aldersfordelinger fra trålhal under toktet, skriver Havforskningsinstituttet i en melding.