Siden 2013 har Havforskningsinstituttet gjennomført prøvehøsting av stortare langs kysten av Nordland for å undersøke om økosystemet tåler trålingen. Prøvehøstingen