– Dette er en flytting av ringnotbåten for å tilpasse oss det norske regelverket. I korte trekk foreligger det en eldre instruks