Luselarvene som er et stort problem for oppdrettsnæringen, og ikke minst en trussel for villaksen, er ikke lett å få øye på i vannet. Selv om det er mye luselarver i sjøen, vil det vanligvis være færre enn én luselarve i én kubikkmeter vann. I den samme kubikkmeteren finnes det også tusenvis av andre planktonorganismer.

– Så det er vanskelig og ressurskrevende å telle luselarver, sier HI-forsker Rasmus Skern-Mauritzen i en artikkel på Havforskningsinstituttets nettsider.

«Refleksvest»

Nå kan forskere ved Havforskningsinstituttet, i samarbeid med kollegaer fra Færøyene og Skottland, ha funnet en metode som vil gjøre det mye lettere å telle luselarver: Ved å bruke fluorescerende lys.

Dette er lys som sendes ut av fluorescerende materialer når de blir truffet av ultrafiolett lys. Denne metoden brukes blant annet til å merke pass og penger.

Ved å søke systematisk over et spekter av bølgelengder, fant Thompson det han lette etter: unike «fluorescens-fingeravtrykk» for luselarver.

Da forskerne brukte de rette bølgelengdene var det nesten som om luselarvene fikk refleksvester på seg.

– Larvene fremsto selvlysende, mens resten av organismene var nesten helt mørke, sier Skern-Mauritzen.

Enklere telle-jobb

Analysene er gjort av preserverte prøver, altså av døde lakseluslarver.

– I dag tar det lang tid å gå gjennom prøver for å finne lakseluslarver. Med den nye metoden kan vi analysere langt flere prøver. Det går raskere og det er mye enklere å få øye på larvene, så resultatene vil bli bedre og mer konsistente, sier Skern-Mauritzen.