På grunn av koronasituasjonen har selskapet Hurtigruten kun seilt med to skip på strekningen Bodø – Kirkenes med anløp i hurtigrutehavnene hver tredje dag siden slutten av oktober.

Sp sitt forslag

I en normalsituasjon seiler Hurtigruten med 11 skip mellom Bergen og Kirkenes med daglige anløp i 34 havner.

Senterpartiet fremmet et såkalt dokument 8-forslag som ble behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen i forrige uke.

Forslaget, «Stortinget ber regjeringen sørge for at kystruten opprettholdes med seks skip og anløp i alle havner mellom Bergen og Kirkenes», fikk i komiteen støtte fra Ap og SV.

Da hurtigrutesaken var til behandling i Stortinget tirsdag denne uken, lå det ikke an til at det ville få flertall der heller.

Frp er fornøyd

Det var stortingsrepresentant Bård Hoksrud som på vegne av Frp fremmet partiets forslag på tirsdag.

Han er fornøyd med at flertallet til slutt støttet forlaget deres.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) Foto: Per Thrana

– Nå er ballen spilt over til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Hareide har sagt at han vil følge opp det Stortinget kommer frem til i denne saken. Nå får han gå i forhandlinger med selskapet Hurtigruten for å få det nye seilingsmønsteret på plass, sier Hoksrud.

Hoksrud har forventninger til at ruten Kirkenes – Trondheim blir en realitet i løpet av noen få uker.

Han sier at det er naturlig at det brukes koronapenger fra staten på de ekstrautgiftene det nye seilingsmønsteret medfører.

– Jeg merker meg at Ap ønsket et annet og dyrere seilingsmønster, men at de i sitt alternative statsbudsjett, som de la frem i dag, ikke hadde satt av fem øre til denne kystruten, sier Hoksrud.

Fikk ikke flertall

Det kunne ha blitt flertall for Sps dokument 8- forslag om Frp hadde støttet det i komiteen.

I stedet fremmet Frp et eget forslag på tirsdag:

«Stortinget ber regjeringen avsette midler til kystruten som tiltak i forbindelse med covid-19-utbruddet. Det settes inn inntil 3 ekstra skip mellom Trondheim og Kirkenes, for å sikre anløp annenhver dag».

Det var dette forslaget som i ettermiddag fikk flertall i Stortinget. 58 stemte for og 30 imot.

Da Sps dokument 8-forslag var oppe til votering, stemte 43 for og 45 imot.

Fikk flertall

Det fikk stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) til å gå på talerstolen før voteringen på Frp sitt forslag å anbefale Ap å stemme subsidiært for Frp sitt forslag.

– Frp sitt forslag er dårligere enn vårt forslag. Men et dårligere forslag er bedre enn ingen forslag, så jeg vil anbefale Ap om stemme subsidiært for Frp sitt forslag, sier Myrli.

Frp sitt forslag fikk også subsidiær støtte fra Sp, SV, MDG og Rødt.

Det var bare regjeringspartiene som stemte imot forslaget til Frp.

– Hadde det ikke blitt støtte for Frp sitt forslag, ville en bare ha fortsatt med to båter mellom Bodø og Kirkenes, sier Hoksrud.