Arbeiderpartiet har bestemt seg for å avvise forslaget om grunnrenteskatt på oppdrett. Med klare nei fra Arbeiderpartiet, Høyre,